Click để xem hình full

Dây sạc bọc dù chân iPhone, 88, TypeC

 

Thông Số Kỹ Thuật 

Chân Tiếp Xúc: iPhone,TypeC, 88

Độ dài: 100 cm

Tính Năng Sản Phẩm

Trống Rối - Trống Đứt 

Bảo hành 12 tháng

Dây sạc bọc dù chân iPhone, 88, TypeC
Liên hệ
Liên hệ