Click để xem hình full

Cáp Chân Samsung 88 dây dẹt (105cm)

Thông Số Kỹ Thuật 

Chân Tiếp Xúc: Samsung

Độ dài: 100 cm

Tính Năng Sản Phẩm

Trống Rối - Trống Đứt 

Bảo hành 12 tháng 

Cáp Chân Samsung 88 dây dẹt (105cm)
Liên hệ
Liên hệ